Tauler&Fau Subastas

Tauler&Fau Subastas | E-Auction 24 – Ancient World Vol. II | 19 February 2019

Online bidding ends: 19 February 2019 14:30

Lot 2001   Greek Coins / Grecia Antigua

 • Starting price: €400 (EUR)
 • Realized: €800.00 (EUR)

Lot 2002   Greek Coins / Grecia Antigua

 • Starting price: €200 (EUR)
 • Realized: €200.00 (EUR)

Lot 2003   Greek Coins / Grecia Antigua

 • Starting price: €220 (EUR)
 • Realized: €220.00 (EUR)

Lot 2004   Greek Coins / Grecia Antigua

 • Starting price: €300 (EUR)
 • Realized: €320.00 (EUR)

Lot 2005   Greek Coins / Grecia Antigua

 • Starting price: €150 (EUR)
 • Realized: €260.00 (EUR)

Lot 2006   Greek Coins / Grecia Antigua

 • Starting price: €170 (EUR)
 • Realized: €280.00 (EUR)

Lot 2007   Greek Coins / Grecia Antigua

 • Starting price: €150 (EUR)
 • Unsold

Lot 2008   Greek Coins / Grecia Antigua

 • Starting price: €70 (EUR)
 • Realized: €70.00 (EUR)

Lot 2009   Greek Coins / Grecia Antigua

 • Starting price: €40 (EUR)
 • Realized: €46.00 (EUR)

Lot 2010   Greek Coins / Grecia Antigua

 • Starting price: €100 (EUR)
 • Realized: €100.00 (EUR)