Münzzentrum Rheinland

Münzzentrum Rheinland | AUKTION 192 - Day 1 | 16 September 2020

Online bidding ends: 16 September 2020 10:00

Lot 212   GRIECHEN der RÖMISCHEN KAISERZEIT

 • Starting price: €90 (EUR)
 • Realized: €120.00 (EUR)

Lot 213   GRIECHEN der RÖMISCHEN KAISERZEIT

 • Starting price: €72 (EUR)
 • Realized: €95.00 (EUR)

Lot 214   GRIECHEN der RÖMISCHEN KAISERZEIT

 • Starting price: €72 (EUR)
 • Realized: €95.00 (EUR)

Lot 215   GRIECHEN der RÖMISCHEN KAISERZEIT

 • Starting price: €136 (EUR)
 • Realized: €230.00 (EUR)

Lot 216   GRIECHEN der RÖMISCHEN KAISERZEIT

 • Starting price: €360 (EUR)
 • Realized: €950.00 (EUR)

Lot 217   GRIECHEN der RÖMISCHEN KAISERZEIT

 • Starting price: €90 (EUR)
 • Realized: €90.00 (EUR)

Lot 218   GRIECHEN der RÖMISCHEN KAISERZEIT

 • Starting price: €90 (EUR)
 • Realized: €110.00 (EUR)

Lot 219   GRIECHEN der RÖMISCHEN KAISERZEIT

 • Starting price: €54 (EUR)
 • Unsold

Lot 220   GRIECHEN der RÖMISCHEN KAISERZEIT

 • Starting price: €108 (EUR)
 • Realized: €160.00 (EUR)

Lot 221   GRIECHEN der RÖMISCHEN KAISERZEIT

 • Starting price: €226 (EUR)
 • Realized: €850.00 (EUR)