Rio de la Plata

Rio de la Plata | Online Auction 2 | 17 October 2020

Online bidding ends: 17 October 2020 15:00

2.jpg

  01/ Ancient - Grecia

  • Starting price: $10 (USD)
  • Waiting data
Tesalia, Liga Tesalia. AE Dicalco, 146-127AC. 18.0mm; 4.67g. A: IΠΠAΣ, cabeza de Atenea con casco crestado a derecha. R: ΘEΣΣAΛΩN, caballo trotando a derecha // Thessalian League. A: helmeted head of Athena right. R: horse prancing right. SNG Cop 324var