Tauler&Fau Subastas

Tauler&Fau Subastas | E-Auction 21 – World Coins Vol. II | 22 Gennaio 2019

Le offerte online terminano il: 22 Gennaio 2019 13:30

Lotto 1   Germany

 • Prezzo iniziale: € 100 (EUR)
 • Stimato: € 175 (EUR)

Lotto 2   Germany

 • Prezzo iniziale: € 200 (EUR)
 • Stimato: € 275 (EUR)

Lotto 3   Germany

 • Prezzo iniziale: € 50 (EUR)
 • Stimato: € 70 (EUR)

Lotto 4   Germany

 • Prezzo iniziale: € 35 (EUR)
 • Stimato: € 60 (EUR)

Lotto 5   Germany

 • Prezzo iniziale: € 25 (EUR)
 • Stimato: € 50 (EUR)

Lotto 6   Germany

 • Prezzo iniziale: € 40 (EUR)
 • Stimato: € 60 (EUR)

Lotto 7   Germany

 • Prezzo iniziale: € 30 (EUR)
 • Stimato: € 50 (EUR)

Lotto 8   Germany

 • Prezzo iniziale: € 110 (EUR)
 • Stimato: € 170 (EUR)

Lotto 9   Germany

 • Prezzo iniziale: € 30 (EUR)
 • Stimato: € 50 (EUR)

Lotto 10   Germany

 • Prezzo iniziale: € 25 (EUR)
 • Stimato: € 35 (EUR)