Katz Coins Notes & Supplies Corp.

Katz Coins Notes & Supplies Corp. | Katz Auction 11 - Session II | 25 Febbraio 2018

Le offerte online terminano il: 25 Febbraio 2018 10:00

Lotto 1400   Day 2. Others - Varia

 • Prezzo iniziale: € 5 (EUR)
 • Realizzato: € 15 (EUR)

Lotto 1401   Day 2. Others - Varia

 • Prezzo iniziale: € 5 (EUR)
 • Realizzato: € 16 (EUR)

Lotto 1402   Day 2. Others - Varia

 • Prezzo iniziale: € 5 (EUR)
 • Realizzato: € 14 (EUR)

Lotto 1403   Day 2. Others - Varia

 • Prezzo iniziale: € 5 (EUR)
 • Realizzato: € 13 (EUR)

Lotto 1404   Day 2. Others - Varia

 • Prezzo iniziale: € 5 (EUR)
 • Realizzato: € 12 (EUR)

Lotto 1405   Day 2. Others - Varia

 • Prezzo iniziale: € 5 (EUR)
 • Realizzato: € 16 (EUR)

Lotto 1406   Day 2. Others - Varia

 • Prezzo iniziale: € 5 (EUR)
 • Realizzato: € 15 (EUR)

Lotto 1407   Day 2. Others - Varia

 • Prezzo iniziale: € 5 (EUR)
 • Realizzato: € 135 (EUR)

Lotto 1408   Day 2. Others - Varia

 • Prezzo iniziale: € 5 (EUR)
 • Non venduto

Lotto 1409   Day 2. Others - Varia

 • Prezzo iniziale: € 5 (EUR)
 • Non venduto